STARTSIDA
FöRENINGEN
STYRELSEN
UTBILDNING
NYTT FRåN STYRELSEN
SEKTIONEN
FöREDRAG
ALMEDALSVECKAN 2015
LäNKAR
BEHANDLARE
LITTERATUR
KALENDER
DEBATTFORUM

 

 

Besökare
205951

Sidan upphör vid årsskiftet. Vi tackar härmed alla som stött föreningen under dess verksamma år

 

 

Ett svenskt forum för helhetssyn på människors hälsa och sjukdom

 

Svensk Förening

För

Psykosomatisk

Medicin

 

*   20 februari 1993

kors126 april 2016

 

har till följd av sjunkande medlemsantal, som inte längre var förenligt med verksamhet enligt föreningens målsättning, efter beslut vid föreningsmöten 29 maj 2015 och 26 april 2016 stilla insomnat.

 

ULF SUNDEQUIST, mötesordf.

BRITT-MARIE JOHANSSON, mötessekr.

Birgitta Berg Wikander

Bertil Nordbeck

Ralph Svensson

Anders Öster

 

 

Minnesmöte för utbyte av tankar om framtid för psykosomatik kommer genom den sista styrelsens försorg att arrangeras på plats och vid tid som meddelas senare..

 

Kristoffer Konarskis minnesfond kommer att förvaltas på sätt som meddelas senare.

 

 

 

 OBS Litteraturtipsen finns kvar under fliken LITTERATUR

 OBS  LinkedIn-länken är nedlagd. Gruppen har upphört

 

 

 

 

 

 

* Nyheter *